• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen SV Koedijk te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, (bege)leiders of verzorgers, etc. en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie contact heeft met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat SV Koedijk zien, dat de veiligheid van de leden serieus wordt genomen.

  Voor vrijwilligers van sportorganisaties zoals SV Koedijk, is de digitale VOG gratis, mits aan de vereiste regels wordt voldaan.

  Indien SV Koedijk (in de toekomst) voor een vrijwilliger toch kosten moet maken, dan zal dat worden verhaald. 

  Steeds meer sportverenigingen zijn overgegaan op het invoeren van de VOG sinds deze via het NOC/NSF gratis aan te vragen is. SV Koedijk volgt dit landelijke beeld.


  Invoering bij SV Koedijk

  Passend binnen het integriteitsbeleid, onder de noemer Normen, Waarden & Veiligheid (N,W&V)

  Binnen SV Koedijk, wordt de invoering opgestart van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle betrokkenen die uit hoofde van hun functie binnen onze club direct met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen werken.

  Door de VOG-verklaring biedt SV Koedijk als vereniging een stukje extra veiligheid rondom de zorg voor onze kwetsbare groepen.

  Het bestuur van SV Koedijk heeft bepaald dat de volgende groepen een kwetsbare status hebben:

  • Alle jeugdspelers t/m 17 jaar,
  • Alle meisjes/dames
  • De G-Sport.

  Planning en coördinatie

  De coördinatie van het aanvragen van de gratis VOG’s binnen SV Koedijk ligt in handen van Rob Romijn, voetbalcommissie SV Koedijk.