• Welke persoonsgegevens verwerkt SV Koedijk? 

  Hieronder volgt een lijst met de persoonsgegevens die SV Koedijk in haar administraties verwerkt, met de reden van deze verwerking: 

  Lidnummer: identificatie binnen SV Koedijk Paspoort/ID:*) verplicht voor registratie bij KNVB/NHV 
  Achternaam: idem 
  Voorletters: idem 
  Tussenvoegsel: idem 
  Straat: contributie-inning (in geval van incassobureau) 
  Huisnummer: idem 
  Toevoeging: idem 
  Postcode: idem 
  Plaats: idem 
  Telefoon: voor contact inzake sportaangelegenheden 
  Telefoon mobiel: idem 
  Geslacht: verplicht voor registratie bij KNVB/NHV 
  Geboortedatum: idem 
  Inschrijfdatum: idem 
  Emailadres: voor contact inzake sportaangelegenheden 
  Memo: t.b.v. afwijkende contributie-inning 
  Bedrag code: verplichte codering in het systeem van Club Collect 
  Categorie: t.b.v. tellingen per sporttak en codering sportbond 
  Extra naam: verplicht voor registratie bij KNVB/NHV 
  Verjaardag: afgeleide van geboortedatum t.b.v. indelingen teams 
  Bondsnummer: verplicht voor registratie bij KNVB/NHV 
  Nota omschrijving: bijzonderheden t.b.v. contributie-inning 

  *) zeer beperkte registratie, alleen bij de ledenadministratie t.b.v. KNVB/NHV. 

  Opmerking: bij jeugdleden wordt het emailadres, telefoon en telefoon mobiel van de ouder(s) of verzorger vastgelegd. Reden: communicatie over contributie en sportaangelegenheden. 

  AVG – SV Koedijk – mei 2018 vs. 1