• AFMELDEN VELDVOETBAL

  De opzegging moet uiterlijk 31 mei bij SV koedijk binnen zijn
   
  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 30 juni in het bezit van SV Koedijk te zijn. Opzeggen kan alleen per e-mail aan de ledenadministratie: veldvoetbal@svkoedijk.nl 
  • vermeld altijd je naam en geboortedatum bij de afmelding

   

  Digitale overschrijving vertrekkende spelers

  Spelers die lid zijn van SV Koedijk (of dat de laatste 3 jaar geweest zijn) en naar een andere vereniging willen, dienen zich 'over te schrijven' volgens de KNVB-regels. Overschrijven gaat digitaal: je meld je (met je KNVB-relatiecode) aan bij je nieuwe club. Die voert je in als nieuw lid. Daarna krijgt SV Koedijk automatisch bericht dat je weg wilt. SV Koedijk kan je daarna vrijgeven voor de andere club.

  Let op: SV Koedijk zal je alleen vrijgeven als alle contributie en eventuele boetes betaald zijn. Zolang dat niet in orde is, kun je niet naar een andere club.

  Algemeen: let op de deadline 15 juni

  Spelers die naar een andere vereniging willen, dienen zich bij de nieuwe vereniging te melden. Dit moet tijdig gebeuren, de nieuwe vereniging moet je uiterlijk op 15 juni om 23:59 uur hebben ingeschreven als lid. Voor de categorie A spelers is dit een fatale datum.

  Categorie A spelers

  Die 15 juni is een fatale datum voor spelers die in de categorie A willen spelen of de afgelopen 12 maanden in de categorie A gespeeld hebben. Overschrijving van categorie A naar categorie A is na 15 juni niet mogelijk (alleen in bijzondere gevallen van aantoonbare verhuizing of verandering van werkkring/studie na 15 juni, met een zware bewijslast). Overschrijving na 15 juni van categorie A naar categorie B is wel mogelijk, mits beide verenigingen akkoord gaan.
  De dispensatieregels van de KNVB zijn zeer streng. Uw nieuwe vereniging kan u daarover nader inlichten.

  Categorie B spelers

  Voor spelers in de B-categorie (die de laatste 12 maanden niet in wedstrijden in de A-categorie zijn uitgekomen) is eenmaal per seizoen op relatief eenvoudige wijze dispensatie mogelijk bij een overschrijvingsverzoek dat na 15 juni t/m eerste weekend van maart wordt ingediend. Na het eerste weekend van maart is de speler pas in het nieuwe seizoen speelgerechtigd.
  Uiteraard dienen spelers die SV Koedijk tussentijds willen verlaten altijd de gehele jaarcontributie en eventuele boetes betaald te hebben.

   

  Regels afmelden lidmaatschap veldvoetbal

  Opzegging lidmaatschap voor 1 juni ontvangen, geen contributiebedrag nieuw seizoen.
  Opzegging lidmaatschap na 1 juli maar voor 30 september, dan zal EUR 40,-- verschuldigd zijn. Hiervoor ontvangt u een nota.
  Opzegging lidmaatschap na 30 september ontvangen, dan zal de gehele contributie verschuldigd zijn.