• Om alles zo goed mogelijk in banen te leiden heeft SV Koedijk een protocol opgesteld voor het spelen van oefenwedstrijden/trainingen. Lees dit protocol eerst goed door voordat je het Aanvraagformulier_oefenwedstrijd/training gaat invullen. 

  1. Inleiding
  Om het organiseren en spelen van oefenwedstrijden/training in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen is in dit protocol aangegeven hoe een oefenwedstrijd/training wordt geregeld.

  2. Uitgangspunten
  Wedstrijden en reguliere trainingen hebben prioriteit boven een oefenwedstrijd. In goed onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

  3. Praktijk
  Bij het organiseren van een oefenwedstrijd zijn drie partijen/rollen betrokken. De procedure is:

  A. Trainer/leider vraagt een oefenwedstrijd aan bij de wedstrijdsecretaris door het aanvraagformulier "oefenwedstrijd" te mailen naar wedstrijdzaken@svkoedijk.nl . Bij een uitwedstrijd is het formulier meer een mededeling en wordt alleen stap 4 uitgevoerd.

  Thuiswedstrijd:

  B. De wedstrijdsecretaris beoordeelt de aanvraag. Hij heeft het totaaloverzicht over alle aanvragen, ook die van de senioren. Hij accordeert de aanvraag of koppelt noodzakelijke afwijkingen terug aan de aanvrager. 

  C. De wedstrijdsecretaris bevestigt de oefenwedstijd bij de aanvrager 

  D. De aanvrager zorgt - tenzij anders afgesproken - voor:

  • de ontvangst van de scheidsrechter en de tegenpartij,
  • materialen en kleedkamer
  • communicatie
  • Wedstrijdsecretaris /tegenstander, als de wedstrijd niet door kan gaan door b.v. afgelasting
  • eigen team.

  4. Aanvullingen: Een uitwedstrijd wordt grotendeels verzorgd door de tegenstander. Enkel stap 1 is van toepassing en het op de site zetten van de wedstrijd door de wedstrijdsecretaris.

  Aanvraagformulier