• Een goed aannamebeleid kan problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom is het raadzaam onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe (vrijwillige) medewerkers, zeker die bij de kwetsbare groepen een functie gaan vervullen:

  1. Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Dit gesprek wordt gehouden door:
   - bij de sporttak Veldvoetbal: de leeftijdscoördinator 
   - bij de Sporttak Handbal: een commissielid 
   - bij de sporttak Zaalvoetbal: een commissielid
   - bij de sporttak G-Sport: door de voorzitter commissie
   Eventueel: check referenties; bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  2. Maak de (vrijwillige) medewerker bekend met de gedragsregels en laat de (vrijwillige) medewerker de gedragscode ondertekenen. 
   Dit ondertekende document wordt gekopieerd en aan het Omnibestuur toegezonden voor archivering.
  3. Laat een VOG aanvragen via het gratis VOG-traject. 
   Een kopie van de VOG wordt bij het Omnibestuur gearchiveerd.

  Halverwege het seizoen wordt een voortgangsgesprek gehouden.
  Dit gesprek wordt geïnitieerd door de bij 1 genoemde functionaris(sen) en bij bijzonderheden wordt dit vastgelegd