Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon VCP SV Koedijk

De VCP is contactfunctionaris binnen SV Koedijk betreffende Seksuele Intimidatie.

Taken van de VCP:
A. eerste opvang/aanspreekpunt

 1. doorverwijzen
  C. preventieactiviteiten

 

Ad A. Eerste opvang: 

De VCP is er voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. 

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
 •  bespreekt mogelijke doorverwijzingen
 •  informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten-

en /of tuchtreglement van de betreffende sportbond

 •  vult het registratie- en rapportageformulier in

Ad B. Doorverwijzen: 

 • De VCP verwijst klager, beschuldigde, sportbond of SV Koedijk door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad C. Preventieactiviteiten 

 • profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de

organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de

gedragsregels van de sport worden nageleefd

 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie

en sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport.

 • draagt bij aan beleidsuitvoering op sportverenigingsniveau met betrekking tot

landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige

sportomgeving

 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht beleid kan

worden ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt. 

Randvoorwaarden 

 • is geen bestuurslid  
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur bv. respectievelijk de voorzitter
 • wordt een keer in de vier jaar gekozen op de Algemene Ledenvergadering
 • kan om de vier jaar een VOG overleggen
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
 • werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie

 

Vervolg Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon VCP SV Koedijk

Attitude 

 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
 • geniet het vertrouwen van de bij SV Koedijk of sportbond betrokken medewerkers en leden
 • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

Vaardigheden 

 • is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en Seksuele Intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, sportbond of SV Koedijk
 • kan reflecteren
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Kennis 

 • weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
 • kent de sociale kaart betreffende Seksuele Intimidatie
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
 • heeft kennis van de werkmethoden van de ISR (zie www.isr.nl)
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

Aanbevelingen 

 • heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
 • staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen sportbonden
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!